fbpx

гр. София, ул "д-р Петър Берон" 8 0887 73 3779/ 0882 43 2024
 • Терапевт и Съосновател

  Валентина Димитрова

  Валентина Димитрова е дипломиран семеен консултант, завършва обучение по семейна терапия към Институт по Фамилна Терапия( www.ift.bg). Вярва, че в основата на успешния терапевтичен процес стои изграждането на връзка на доверие с клиентите. Инвестира времето си в развитие на център Нюанси, защото иска да помогне на хората да преминат по-лесно през житейските трудности и да повишат качеството си на живот.

 • Терапевт и Съосновател

  Валентина Димитрова

  Професионален път: Валентина развива професионалната си компетентност като посещава редица курсове, семинари и уъркшопи с водещи световни терапевти като Сара Барат, Яако Сейкула, Кириаки Холихрони, Умберта Телфенер и др. Консултира интензивно двойки, семейства и индивиди. Има опит като лектор на семинари , уебинари и обучения, както и при подкрепа на семейства с деца с увреждания. Асоцииран член на Българска Асоциация по Фамилна Терапия (www.baft.bg ). Групов член на Българска Асоциация по Психотерапия

Телефон за връзка

Валентина Димитрова може да откриете на тел: +359 887 73 3779

Адрес

Адрес, на който се провеждат консултациите:

гр. София, ул „д-р Петър Берон“ 8 /Център за семейно щастие „Нюанси“/

 • Терапевт и Съосновател

  Кръстина Тоткова

  Кръстина Тоткова е магистър по семейно консултиране от Нов Български Университет и дипломиран фамилен психотерапевт към Института по Фамилна Терапия-България, който работи според стандартите на Българската и Европейската асоциации по фамилна терапия. Обучена е в Емоционално Фокусирана Брачна Терапия, която успешно прилага при работата си с двойки и семейства. Обогатява непрекъснато своята професионална компетентност като участва в семинари и уъркшопове с международно признати терапевти , както и в ежемесечно ораганизираните интервизии от Българската Асоциация по Фамилна Терапия.

 • Терапевт и Съосновател

  Кръстина Тоткова

  В своята практика работи с лица на различна възраст – деца, юноши, възрастни. Има богат опит в работата със семейства и двойки с проблеми в общуването, преминаване през житейски кризи, справяне с промени и конфликтни ситуации. Отнася се с търпение, разбиране и уважение към всеки клиент като насърчава себепознанието и самоусъвършенстването му. Притежава опит като лектор на семинари , уебинари и обучения, асоцииран член е на Българската асоциация по фамилна терапия, групов член на Българската асоциация по психотерапия.

Телефон за връзка

Кръстина Тоткова може да откриете на тел: 0882 43 2024     

Адрес

Адрес, на който се провеждат консултациите:

гр. София, ул „д-р Петър Берон“ 8 /Център за семейно щастие „Нюанси“/